LZS w Polsce:

 

  

 

 

 

Partnerzy Powiatowego Zrzeszenia LZS Dzierżoniów:

 

  

  

 

 

 

Współpraca :

 

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej  SALOS Dzierżoniów