Czytaj więcej: Wieści wędkarskie #007 - Nęcenie

Odcinek ten poświęcony będzie w całości nęceniu, po co nęcimy, gdzie należy nęcić a także czym nęcić. Nęcimy po to, żeby zwabić ryby, pobudzić je do żerowania i wreszcie aby utrzymać ryby w łowisku. Inaczej nęci się w wodach stojących, a inaczej w rzekach.

Czytaj więcej: Wieści wędkarskie #006 - Tarło ryb

Rośliny w różnych stadiach rozwojowych odzwierciedlają sumaryczny wpływ czynników meteorologicznych i można się nimi posłużyć jako wskaźnikami czasu tarła ryb, a zatem i tarło ryb, można zsynchronizować z okresami kwitnienia roślin. Każdy wędkarz powinien dokładnie znać okresy tarła ryb na które chce zapolować, ponieważ wszelkie połowy są u nas w tych okresach ustawowo zabronione.

Czytaj więcej: Wieści wędkarskie #004 - Oddziaływanie faz księżyca na branie ryb

Co z tą pełnią? Sprawa pełni księżyca jest zagadką pokoleniową i tak naprawdę trudno jest jednoznacznie stwierdzić czy ma wpływ na branie ryb, z pewnością ma, ale pewnie łącznie z innymi kryteriami np. kierunkiem wiatru, ciśnieniem i innymi warunkami pogodowymi.

Czytaj więcej: Wieści wędkarskie #005 - Rzeka

Należy stwierdzić z pełnym przekonaniem, że wszystkie gatunki ryb bardzo źle znoszą nagłe zmiany temperatury wody i w dół i w górę choćby tylko o 2 – 3 stopnie. Przerywają żerowanie i nie biorą! Takie zmiany częściej występują w rzece niż w jeziorze, nie dziwmy się więc, że ryby rzeczne są bardziej chimeryczne od ryb jeziorowych.

Czytaj więcej: Wieści wędkarskie #003 - 14 oznak zmiany pogody

W tym odcinku chciałbym powiedzieć o oznakach, z których z dużym prawdopodobieństwem można wnioskować, że zanosi się na zmianę pogody. To wszystko na pewno pomoże nam przygotować się i przewidzieć pogodę na najbliższe godziny, w oparciu o otaczający nas świat. Oznaki sugerujące pogorszenie pogody: