Czytaj więcej: Wieści wędkarskie #002 - Jak zostać wędkarzem?

Wędkować można od najmłodszych lat, początkowo pod opieką osoby dorosłej, która ma uprawnienia do wędkowania, a po ukończeniu 14 lat i zdobyciu karty wędkarskiej, samodzielnie. „Karta wędkarska” jest dokumentem państwowym, który wydaje urząd starosty zgodny z miejscem zamieszkania ubiegającego się. Po wypełnieniu wniosku o wydanie karty wędkarskiej, dołączeniu 2 zdjęć oraz zdaniu egzaminu ze znajomości przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym oraz regulaminu amatorskiego połowu ryb.

Czytaj więcej: Wieści wędkarskie #001 - Prolog

Dzięki wielkiej uprzejmości redaktora strony internetowej Powiatowego Zrzeszenia LZS Dzierżoniów na łamach tej strony istnieje możliwość pisania o wędkarskich sprawach i problemach.