58-250 Pieszyce, ul. Tadeusza Kościuszki 6a

NIP: 882-000-34-21

REGON: 021265660

wpisany do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonej przez Starostę Dzierżoniowskiego pod numerem 40

 

Artur Walicki – Prezes

Stanisław Warchoł – Prezes ds. szkoleniowych

Eugeniusz Kopacki – Prezes ds. organizacyjnych

Marta Bowciariwska – Skarbnik

Wojciech Karaś – Sekretarz