58-260 Bielawa, ul. Brzeżna 48

NIP:

REGON: 891504839

wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Dzierżoniowskiego pod numerem 21

strona internetowa: ULKS "Mulon" Bielawa na Facebook

 

Jarosław Szeremeta - Prezes

Rafał Szwej - Wiceprezes

 

Janusz Weigelt - Sekretarz