58-200 Dzierżoniów, ul. Piastowska – Pawilon Serwice Sport

NIP: 882-19-24-577

REGON: 891474274

 

wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Dzierżoniowskiego pod numerem SO-II-5051/6/ULKS13/2003

 

Leszek Bajda – Prezes Zarządu

Ryszard Garnys – Wiceprezes Zarządu

Jan Sutrowicz – Wiceprezes Zarządu

Piotr Kopij – Sekretarz Zarządu

 

Monika Bajda-Ciszewska – Członek Rady