58-250 Pieszyce, Rościszów 12/10

REGON: 022082890

wpisany do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonej przez Starostę Dzierżoniowskiego pod numerem 44

 

Piotr Śleboda – Prezes

Marzena Stachowska – Wiceprezes

 

Małgorzata Dymkowska – Sekretarz