58-241 Piława Dolna, Dom Kultury "Harcuś" przy ulicy Głównej 67

NIP:

REGON: 020684661

 

wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Dzierżoniowskiego pod numerem 36