58-200 Dzierżoniów, ul. Kopernika 7

NIP: 882-201-56-64

REGON: 020330963

wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Dzierżoniowskiego pod numerem 30

strona internetowa: uks-lechia.pl

 

 

Sylwia Ganowicz-Kotus – Prezes

Jacek Dzwolak – Wiceprezes

Hubert Zarzycki – Wiceprezes

Marcin Sztuka –Sekretarz

Robert Smolak – Członek Zarządu