ul. Grota Roweckiego 6, 58-260 Bielawa 

REGON: 020934170

wpisany do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonej przez Starostę Dzierżoniowskiego pod numerem 37

 

 

Maiusz Tylak – Prezes Zarządu

Bogusław Buczyński – Wiceprezes Zarządu

Jerzy Krakowiak – Sekretarz Zarządu