58-200 Dzierżoniów, ul. Kościelna 32

NIP: 8821946337

Regon: 891111778

wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Dzierżoniowskiego pod numerem SO-II-UKS-2/99

strona internetowa: www.junior-dzierzoniow.pl

 

Stanisław Warchoł – Prezes

Jerzy Majewski – Wiceprezes ds. szkoleniowych

Joanna Braumann – Wiceprezes ds. organizacyjnych

Anna Sądej – Skarbnik

Norbert Warchoł – Sekretarz