NIP:

REGON:

wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Dzierżoniowskiego pod numerem 23

 

Radoslaw Chrzan – Prezes

Robert Jurcewicz – Wiceprezes

 

Ewa Bacia –Skarbnik