58-260 Bielawa, ul.Grota Roweckiego 14/3

NIP: 8822104385

REGON: 021415615

wpisany do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonej przez Starostę Dzierżoniowskiego pod umerem 41.

 

 

Katarzyna Nita – Prezes

Magdalena Szymczykiewicz – Wiceprezes

 

Beata Socha – Sekretarz