58-213 Oleszna, ul. Wąska 7

NIP:

REGON: 891477924

wpisany do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonej przez Starostę Dzierżoniowskiego pod numerem 3.

 

Ryszard Drejko – Prezes