58-231 Przerzeczyn Zdrój, ul. Niemczańska 13

NIP:

REGON: 891452634

wpisany do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonej przez Starostę Dzierżoniowskiego pod numerem 1

strona internetowa: www.orzelprzerzeczynzdroj.futbolowo.pl

 

 

Robert Zalewski – Prezes