Piskorzów 37, 58-250 Pieszyce

NIP: 882-19-31-560

REGON: 891496548

wpisany do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonej przez Starostę Dzierżoniowskiego pod numerem 6

 

Benedykt Opalski – Prezes

Andrzej Żyłka – Wiceprezes

Beata Kasprzyk – Sekretarz

Piotr Kasprzyk – Członek Zarządu

Kamil Szewczyk – Członek Zarządu