Książnica 9

 

wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Dzierżoniowskiego pod numerem 33

 

Andrzej Szymański – Prezes

Artur Niedźwiecki – Wiceprezes

Krzysztof Polak – Wiceprezes

Krzysztof Sołogub –Sekretarz

 

Karol Frydel – Członek Zarządu