58-260 Bielawa, ul. Gen. Grota-Roweckiego 8

REGON: 022141456

wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Dzierżoniowskiego pod numerem 34

 

strona internetowa: http://plywacybielawa.pl/

 

Maciej Nowak – Prezes

Mateusz Urban – Wiceprezes

Małgorzata Boczkowska –Sekretarz