58-200 Dzierżoniów, ul. Batalionów Chłopskich 11

NIP: 882-20-10-402

REGON: 020267845

wpisany do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonej przez Starostę Dzierżoniowskiego pod numerem 22.

 

 

Piotr Wilczewski – Prezes

Sambor Protaziuk – Wiceprezes

Daniel Zajączkowski – Skarbnik

Henryk Lućko – Sekretarz

Adam Wilczewski – Członek Zarządu