Roztocznik 41a, 58-203 Dzierżoniów

NIP: 882-18-76-648

REGON: 891088938

wpisany do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonej przez Starostę Dzierżoniowskiego pod numerem 7

 

Adam Break – Prezes (tel. kom. 602 258 624)

Andrzej Bielski – Wiceprezes

Mariusz Break – Sekretarz

Zbigniew Radziewicz – Członek Zarządu

 

Marek Łuciów – Członek Zarządu