ul. Dzierżoniowska 26/21a 58-260 Bielawa 

REGON: 363217190

wpisany do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonej przez Starostę Dzierżoniowskiego pod numerem 40

 

Grzegorz Gniwecki – Prezes Zarządu

Mateusz Magusiak – Wiceprezes Zarządu

Klaudia Watemborska – Sekretarz Zarządu

Jadwiga Jeżewska – Członek Zarządu

Tomasz Jeżewski – Członek Zarządu