58-260 Bielawa, ul. Dzierżoniowska 4

REGON: 362651429

wpisany do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonej przez Starostę Dzierżoniowskiego pod numerem 38

 

strona internetowa: Bebson Gold Team na Facebook

 

Sławomir Grabowski  – Prezes Zarządu

Janusz Stachowski – Wiceprezes Zarządu

Wiesław Jasiński – Sekretarz Zarządu

Filip Pilny – Członek Zarządu

Tomasz Grabowski – Członek Zarządu