I.. CELE I ZADANIA:
a) wspieranie inicjatyw służących solidarności międzypokoleniowej i włączeniu społecznemu, pobudzających aktywność fizyczną rodzin, osób starszych, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo;
b) inicjowanie i realizowanie kampanii oraz programów społecznych na rzecz kształtowania poprzez sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej oraz świadomości nawyków prozdrowotnych w społeczeństwie;
c) tworzenie warunków do wartościowego spędzania wolnego czasu; d )wyrównywanie szans, zapobieganie marginalizacji i patologiom społecznym,
e)promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;
f) optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej i terenów rekreacyjnych na terenie jednostek samorządu terytorialnego;
g)rozwój społeczności lokalnych i ich zaangażowania w sport; h) integrowanie i angażowanie środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE i środków innych podmiotów.
i) upowszechnienie wiedzy o byłym obozie koncentracyjnym Gross – Rosen,
j) uczczenie pamięci ofiar obozu,. k) Propagowanie idei olimpizmu i zasad fair play, rozwijanie zainteresowań historią sportu. l) Popularyzacja biegów jako formy codziennej aktywności fizycznej.

II. O R G A N I Z A T O R Z Y :
- Urząd Marszałkowski we Wrocławiu
- Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu
- Gmina Strzegom
- Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy,
- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Świdnicy
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu,
- Oddział Miejsko-gminny ZOSP RP w Strzegomiu ,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Rogoźnicy,
- Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy ,
- Strzegomskie Centrum Kultury,
- Stowarzyszenie „Strażacy wspólnie przeciw Białaczce”

III. T E R M I N I M I E J S C E :
Biegi odbędą się w Rogoźnicy – start i meta – park w Rogoźnicy, w dniu 11 maja 2019 roku. ( dojazd – trasa Strzegom -Jawor) .

IV. W A R U N K I U C Z E S T N I C T W A :
Prawo startu w biegach mają dziewczęta i chłopcy zgłoszeni przez LZS, UKS, kluby sportowe, szkoły, inne stowarzyszenia sportowe posiadający badania lekarskie. Za badania lekarskie odpowiedzialni są prawni opiekunowie startujących zawodników. W przypadku pojedynczych (indywidualnych ) zgłoszeń badania będą sprawdzane w biurze zawodów. Ilość zawodników jest nieograniczona, ale do klasyfikacji drużynowej ( gminnej) punktowanych będzie pierwszych 30 miejsc w każdym biegu. Każdy zawodnik powinien posiadać czytelnie wypełnioną kartę startową zawierającą : imię i nazwisko, rok urodzenia, nazwę szkoły, dystans.

V. Z G Ł O S Z E N I A :
Zgłoszenia ilościowe do biegów przyjmowane będą do dnia 08 maja 2019 r .- Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 25-27, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. kom 607 13 30 24,

VII. P R O G R A M B I E G Ó W :
9.00-10.10 przyjazd ekip – muzeum Gross-Rosen – zwiedzanie muzeum:
10.15 - uroczyste złożenie wieńców pod pomnikiem Mauzoleum,
10.30 – start sztafety Olimpijskich Biegów Sztafetowych z Muzeum
10.45 - odprawa techniczna
10.55 - zapalenie ognia Olimpijskiego przez Sztafetę Olimpijskich Biegów Sztafetowych przy obelisku w parku w Rogoźnicy.
11.00 - rozpoczęcie biegów –systemem krokowym
Ok. 14.30 - uroczyste zakończenie

VI. DYSTANSE :
Rocznik Dziewczęta Chłopcy
2012 i młodsi ----------------------- 100 m 100 m
2011 - 2010 ------------------------- 100 m. 100 m.
2008-2009 ------------------------- 200 m. 200 m.
2006-2007 -------------------------- 800 m 800 m.
2005-2004 -------------------------- 800 m 1000 m
2003-2002--------------------------- 1000 m 1000 m
2000-2001 -------------------------- 1000m 2000 m
bieg open I 1999 – 1989; 10 km bieg open II 1988 i starsi 10 km

VII. N A G R O D Y :
Za zajęcie miejsc 1-3 indywidualnie zawodniczki i zawodnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz medale, puchary i statuetki. W miarę pozyskanych środków przewidziane są nagrody rzeczowe .

VIII. S P R A W Y F I N A N S O W E :
Koszty organizacyjne imprezy pokrywają organizatorzy, koszty przejazdu i diet jednostki delegujące.

IX. U W A G I K O Ń C O W E :
Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów,
Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie a wynikłe w trakcie trwania zawodów będą rozpatrywane przez sędziego głównego i organizatorów.

 

ZAPROSZENIE:


"Muzeum Gross-Rosen zaprasza uczestników "Biegu Pamięci" do zapoznania się z
historią funkcjonującego w czasie drugiej wojny światowej obozu koncentracyjnego Gross- Rosen.
Proponujemy poznanie:
- genezy systemów totalitarnych w Europie prezentowanych na wystawie "Zaginione człowieczeństwo",
- dokumentów archiwalnych, zdjęć i eksponatów pochodzących z okresu funkcjonowania obozu prezentowanych na wystawach " KL Gross- Rosen1941-1945" i "AL Riese "
- poobozowych reliktów (bramy obozu, łaźni, baraku francuskiego, polowego Krematorium).
- kamieniołomu, miejsca pracy i martyrologii więźniów.
Zapewniamy nieodpłatną 30 min projekcję filmu o "KL Gross- Rosen".
Zainteresowanych, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie pobytu grupy. Muzeum
jest czynne od godz. 8.00. tel. kontaktowy ( 74) 855 90 07."
Muzeum jest czynne od godziny 8.00 – 19.00.