KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

 

Turnieju Tenisa Stołowego VI Strefy wałbrzyskiej

XX DOLNOŚLĄSKICH IGRZYSK LZS - MIESZKAŃCÓW WSI I MIAST 2019

 

TERMIN I MIEJSCE

- 03 marca (niedziela) 2019 r. Dobromierz (Środowiskowa Hala Sportowa w Dobromierzu przy szkole podstawowej),

  rozpoczęcie turnieju o godz. 10:00 ,   

 

ORGANIZATORZY

- Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy

- Dolnośląskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe we Wrocławiu

- Gmina Dobromierz,

 

UCZESTNICTWO

- w turnieju strefowym prawo uczestnictwa posiada pierwszych sześciu zawodników/czek

  z mistrzostw LZS powiatów: świdnickiego, wałbrzyskiego, dzierżoniowskiego,

 

KATEGORIE WIEKOWE               

 

młodzik                                K / M                                     ur. 2006 i mł.

kadet                                     K / M                                     ur. 2005 - 2004

junior                     K / M                                     ur. 2003 - 2001

senior                     K / M                                     ur. 2000 i starsi

 

- zgodnie z regulaminem ogólnym XX Dolnośląskich Igrzysk LZS i regulaminem turnieju tenisa 

  stołowego Igrzysk. Młodzieżowców na potrzeby Mistrzostw Polski wyłaniamy z kategorii seniorów.

 

SĘDZIOWIE   

- zabezpieczają organizatorzy

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA

- do trzech lub dwóch wygranych setów - decyduje organizator

- system do dwóch porażek lub „każdy z każdym” - decyduje sędzia główny

- w turnieju obowiązują stroje sportowe, miękkie obuwie oraz własny sprzęt sportowy

 

WERYFIKACJA

- do weryfikacji ekipy/drużyny muszą posiadać:

imienną listę zawodników opieczętowaną pieczęcią jednostki zgłaszającej, potwierdzoną przez dyrektora szkoły lub prezesa klubu o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych i podpisaną przez opiekuna.Alternatywnie badania lekarskie lub oświadczenia.                                            

dokumenty tożsamości

 

SPRAWY FINANSOWE/NAGRODY

- koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy

- koszty uczestnictwa pokrywają jednostki delegujące

- organizatorzy zapewniają najlepszym nagrody honorowe (medale i dyplomy pamiątkowe)

- zdobywcy miejsc I - III  uzyskają prawo gry w Finale Wojewódzkim

 

INNE SPRAWY

- zgodnie z regulaminem turnieju tenisa stołowego oraz regulaminem XX Dolnośląskich Igrzysk LZS - Mieszkańców Wsi i Miast 2019

- zgodnie z przepisami PZTS                                                                                         

 

Ochrona danych osobowych:

Wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów związanych z realizacją zadania, innych imprez Organizatora oraz do celów marketingowych Organizatora. Administratorem danych jest Organizator - Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu. Dane osobowe zawodników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi   w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24.05.2018 r. poz. 1000).