Loading...
Zapowiedzi

DOLNOŚLASKI FINAŁ SZACHOWY W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ – 13.05.2023

DOLNOŚLĄSKI Finał szachowy XXIV Dolnośląskich Igrzysk LZS 2023
Pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy w Radkowie
ORGANIZATOR: Dolnośląskie i Powiatowe Zrzeszenie LZS, UKS GIECEK Radków
CEL: Wyłonienie najlepszych zawodników LZS w różnych kategoriach wiekowych oraz
wyłonienie punktacji Gmin i Powiatów do Dolnośląskich Igrzysk LZS na 2023 rok.
TERMIN i MIEJSCE:
13 maja 2023 roku godz. 10,00 Hala Sportowa Ścinawka Średnia ul. Sikorskiego 34B
Zgłoszenia zawodników do 10.05.2023 r. na adres e-mail kazimierz.szydelko61@gmail.com
lub bezpośrednio na stronę chessarbitra. Zbiorcze ilościowe z Powiatów mile widziane.
Potwierdzenie udziału w dniu zawodów do 9,45 pod groźbą udziału od II rundy.
Tempo gry – 10 minut plus 5 sekund na posunięcie, system szwajcarski na dystansie 7 rund.
ZGŁOSZENIA i WPISOWE
Zgłoszenia zawodników przyjmuje Kazimierz Szydełko do dnia 10.05.2023 r. e-mail:
kazimierz.szydelko61@gmail.com Tel. 695 707 593. Wpisowe wynosi 15 zł od osoby, które
przyjmuje gotówką na miejscu DZ LZS Wrocław. W ramach wpisowego zawodnicy i osoby
towarzyszące otrzymują posiłek i napoje.
PRAWO UDZIAŁU i SPOSÓB PRZEPROWADZENIA
Posiadają wszyscy chętni członkowie ogniw i klubów należących do LZS z terenu
Województwa Dolnośląskiego zgłoszeni w terminie do 10 maja.
Organizator wyłoni punktacje zgodnie z Regulaminem Igrzysk LZS z kategorii młodzik,
junior młodszy, junior starszy, senior ( mężczyzn i kobiet), do punktacji zaliczone zostaną
punkty dwóch najlepszych zawodników z poszczególnych Gmin i Powiatów.

 • Turniej rozgrywany jest w każdej kategorii osobno oraz osobno kobiet i
  mężczyzn:
  młodzik (ur. 2011 i mł.), junior młodszy (ur. 2010 – 2008 ), junior ( ur. 2007
 • 2005 ) i senior ( rok urodzenia 2004 i starsi ) – roczniki młodsze mogą grać
  w starszej grupie wiekowej.
  NAGRODY
  Nagrody honorowe – statuetki, medale dla najlepszych w 4 kategoriach kobiet i mężczyzn
  młodzicy 2011 i młodsi, jun. mł. 2008 – 10, jun. starsi 2005 – 07, seniorzy 2004 i starsi.
  UWAGI KOŃCOWE
  Podczas trwania zawodów będą respektowane aktualne obowiązujące wytyczne Głównego
  Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Sportu oraz Polskiego Związku Szachowego.
  DANE OSOBOWE, RODO
  Wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
  osobowych i wizerunku do celów związanych z realizacją zadania Organizatora oraz dla
  celów marketingowych. Administratorem danych jest Organizator Dolnośląskie Zrzeszenie
  LZS we Wrocławiu. Dane osobowe zawodników będą wykorzystane zgodnie z warunkami
  określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z
  dnia 24.05.2018 r. poz. 1000).
Skip to content